Na septembrovom zasadnutí ÚV KSS bolo rozhodnuté, že KSS pôjde do volieb. KSS ponúka možnosť kandidovania na kandidátke KSS i nečlenom KSS ako aj prípadným iným stranám, ktoré prejavia svoj záujem kandidovať spoločne na kandidátke KSS. 

Pretože sa nepodarilo nadviazať spoločný rozhovor so spriaznenými stranami, ktoré by boli ochotné postaviť spoločnú kandidátku do parlamentných volieb spolu s KSS, na svojom novembrovom zasadnutí bolo rozhodnuté, že KSS pôjde do volieb samostatne. Rozhodnutie padlo po neochote ľavicových politických strán spolupracovať s KSS. VZDOR deklaroval ústami svojho podpredsedu, že s KSS spolupracovať nie, ale s ÚSVIT-om áno. KSS toto ich rozhodnutie plne rešpektuje.

Dňa 17.11.2015 sa ÚV KSS na svojom zasadnutí zaoberal zložením kandidátnej listiny a rozhodol o poradí 140 členov za KSS do parlamentných volieb v roku 2016. Kandidátna listina bude predložená na zaregistrovanie dňa 06.12.2015. Po jej zaregistrovaní bude predložená na web stránkach na vedomie občanom SR.