Vedenie KSS :

Jozef HRDLIČKA

predseda ÚV KSS

 

                       Jalal SULEJMAN                Juraj PAVLOVIČ                  

                        podpredseda KSS                 podpredseda KSS   

Pavol SUŠKO

            podpredseda KSS            

 

Jozef ARTIM

ústredný tajomník KSS