Vedenie KSS :

Jozef HRDLIČKA

predseda ÚV KSS

      

                            Jallal Sulejman                         Pavol SUŠKO

                             podpredseda KSS                       podpredseda KSS