Informácie o nás

Ing. Juraj BRECKO - predseda OV KSS Michalovce a člen P ÚV KSS

Tomáš ROVŇÁK - predseda OV KSS Sobrance

Mgr. Michal VOJNÍK - predseda ZO KSS Michalovce

    Momentálne sme trojica, ktorá pracuje s týmito stránkami a tvoríme Magazín KSS. Pretože nemáme priestor v televízii, kde by sme mohli prezentovať svoje myšlienky, myšlienky komunistov, rozhodli sme sa takouto formou, prostredníctvom internetu, priblížiť sa k občanovi a podávať mu pravidelne pravdivé a neskreslené informácie. Pravdivé a neskreslené informácie o činnosti členov KSS, ich orgánov, ich čelných predstaviteľov a v neposlednom rade pravdivé a neskreslené informácie o situácii u nás na Slovensku i vo svete. Snažíme sa poukazovať na denné nepravosti páchané na občanoch, ich nesúhlasné stanoviská s činnosťou vlády, na okrádanie a vykorisťovanie občanov, na rozdiel medzi kapitalistickou a socialistickou spoločnosťou. Snažíme sa občanov presvedčiť, že jediný správny model spolunažívania je socializmus, ku ktorému je potrebné sa vrátiť a presvedčiť tak občanov Slovenska, že jedinou cestou, ktorou je potrebné sa v budúcnosti uberať, a to čo najskôr, je cesta, ktorú prezentuje Komunistická strana Slovenska, ako jediná ľavicová strana na Slovensku.     To, že sa nám to začína daríť, vychádzame zo svojej sledovanosti na našich stránkach tu, na facebooku  www.facebook.com/magazinkssm, iwww.facebook.com/groups/867833673285493/permalink/890424694359724/ i na Googl+ plus.google.com/+OVKSS/posts. Boli by sme radi, keby ste sa k nám pridali z jednotlivých regiónov Slovenska a tak rozšírili naše rady a obohatili našu činnosť. Privítame každý jeden zdravý názor, ktorý sa dá využiť v prospech občana a v prospech strany. 
    Zistili sme doposiaľ, že máme dostatočne veľkú skupinu svojich sledovateľov, ktorí našu prácu kladne oceňujú. Máme však aj takých, ktorí našu prácu znevažujú, vyjadrujú sa voči nám vulgárne, vyhrážajú sa nám. Je vidieť, že títo naši neprajníci sú znepokojení našou činnosťou a to je pre nás dobrým signálom pre našu ďalšiu činnosť. Nepáči sa nám, keď niekto nás, alebo našich čelných funcionárov (KSS) kritizuje a pritom nám neposkytne východisko, podľa ktorého by sme sa mohli prípadne riadiť. Sme za otvorenú kritiku, nebránime sa jej, ale vyžadujeme i návrh konkrétnych opatrení, ako daný stav vylepšiť v prospech strany, ale hlavne v prospech občana. 
Za kladné pripomienky a návrhy vopred ďakujeme. 
Píšte na:  magazinkssmi@gmail.com
 
Administrátor a zostavovatelia web stránok i Magazínu KSS.

História projektu

Projekt - Magazín KSS - bol spustený 21.04.2015, za účelom objektívneho informovania obyvateľov, hlavne Slovenskej republiky, s cieľom primäť ich triezvo uvažovať a rozmýšľať, prípadne ich zapájať do verejného diania. Propagujeme ľavicovú politiku, politiku Komunistickej strany Slovenska. Nesmieme zabúdnuť na doterajší boj Komunistickej strany v dejinách nášho národa, na jeho historické poslanie písané od roku 1921. Nesmieme zabúdnuť na víťazstvo robotníckej triedy vo februári 1948 a niesmieme zabúdnuť na odkaz SNP a boja našich otcov, dedov a pradedov za nezávislosť občanov tohoto štátu v boji proti fašizmu. Ďakujeme všetkým členom i sympatizantom Komunistickej strany, ktorí sa na tvorbe týchto stránok spolupodieľajú.

 

 Naši užívatelia

Našimi užívateľmi, resp. užívatelia týchto stránok môžu byť všetci občania, ktorí majú komunistické myslenie. Teda sú za socializmus a sú proti vykorisťovaniu človeka človekom a majú dostatok síl a odvahy, aby toto dávali i verejne najavo. Pre ich sebarealizáciu tu máme na pripomienkovanie i svoje diskusné stránky:

www.facebook.com/magazinkssmi  

www.facebook.com/groups/867833673285493/,

ako aj

plus.google.com/+OVKSS/posts

 
alebo 
 

magazinkssmi@gmail.com