Webová prezentácia bola spustená

13.12.2016 15:00

Túto webovú prezentáciu sme spustili za účelom pravdivého objasnenia situácie občanom na Slovensku s cieľom poukázať na klady spred roku 1989 a nedostatky, ktoré pre obyvateľov Slovenskej republiky nastali po roku 1989. Voľné cestovanie bez pasu, čo sa páči dnešnej mládeži predovšetkým, nemôže byť celoživotným cieľom. Celoživotným cieľom by mali byť sociálne istoty občanov, zamestnanie, denná práca, jej spravodlivé ohodnotenia - spravodlivá pláca. Návrat k bezplatnému a kvalitnému školstvu a zdravotníctvu.