Hurtišová Viera,Mgr.

Exekúcie - opatrenia.

 

Na otázky odpovedá : Mgr. Viera Hurtišová

Niektoré politické strany majú snahu vo svojich volebných programoch ponúkať zrušenie inštitútu súdneho exekútora . Je to podľa vás reálne ?

Súdny exekútor existoval v každom spoločenskom systéme , nakoľko musí existovať nástroj na vynútenie si svojho práva. Jednoducho povedané, platiť sa musí v každom spoločenskom zriadení a v prípade, ak niekto odmieta platiť, musí existovať nástroj aj proti jeho vôli na dosiahnutie vyplatenia pohľadávky. Vzhľadom ku skutočnosti, že nie je problém dnes v tom, žeby ludia nechceli platiť,  ale je skôr problém, že nemajú z čoho platiť,  nakoľko asi 1,7 mil. obyvateľov žije na hranici biedy a KSS je strana,  ktorá háji záujmy obyčajných ľudí, presadzujeme vo svojom programe zmenu systému súdnictva a to v tom, že súdny exekútori by boli na úrovni sudcov a nie ako súkromní podnikatelia ale ako štátni zamestnanci súdu –sudcovia. Ich úroveň, či už praxe alebo vzdelania, je dostatočne vysoká. 

 

V čom vidíte úľavu pre ľudí, keby sa súdny exekútori preradili na súdy ?

Výška odmeny súdneho exekútora by sa znížila na 5 % z vymoženej pohľadávky a teda rozdiel v odmene súdneho exekútora by bola vo výške 15 % v prospech povinného, čiže laicky povedané, povinému by sa znižila pohľadávka o 1/5-tinu.  Samozrejme by musel povinný znášať reálne hotové výdavky, ktoré by vzhľadom ku skutočnosti, žeby sa v nich nepremietala paušálna odmena,  boli značne nízke. V prípade,  ak by povinný bol nemajetný, náklady by znášal štát a nie oprávnený .

 

V súčasnosti sa hodne vytýka, pri výkone súdneho exekútora, prieťahy v konaní. Myslíte, že by sa  preradením na súdy  tento stav zlepšil?

Jednoznačne áno. Nebolo by nutné pri výkone čakať na vydanie poverenia, schvaľovanie príklepu súdom, a ani na schvaľovanie rozvrhového konania, zníženie  ceny nehnuteľnosti  a ani na schvaľovanie námietok na prvom stupni . Všetky úkony by si vykonal sudca – teda súdny exekútor sám / bez dodatočného ďalšieho schvaľovania súdom a naťahovania lehôt / a tým by sa zabránilo prieťahom v konaní. Povinný by mal možnosť sa odvolať voči jeho konaniu  na súd vyššieho stupňa, v prípade predaja nehnuteľnosti. V prípade predaja hnuteľných vecí by sa postupovalo ako doposial len s tým rozdielom, že by si to vykonal sudca sám. Súčasťou znaleckého posudku by musel byť aj poznatok, kedy sa v danej lokalite predali  podobné nehnuteľnosti a za akú cenu. Znovu by sa vrátila možnosť podať námietky voči znaleckému posudku .

 

Okrem exekúcií dnes ľudí trápia ešte nebankovky s ich úrokami, zmluvnými pokutami. Viete, ako by sa tento problém vedel odstrániť ?

Komunistická strana presadzuje myšlienku jednej štátnej banky a jednej štátnej poistovne. Čiže v prípade, ak by občania boli v núdzi, tak by si požičali v štátnej  banke,  ale hlavné je, že výška úrokov by bola  do 2 %. Zároveň tak, ako za socialistického zriadenia, by sa poskytovali bezúročné mladomanželské pôžičky s možnosťou aj odpísania určitej výšky pri narodení dieťaťa. Veľkou uľavou pre mladé rodiny by bolo, keby existovali naše štátne podniky, ktoré by poskytovali byty za podpísania 10- ročného úväzku odpracovania v podniku. Takto to fungovalo za socialistického zriadenia a bolo to dobré.  Zároveň navrhujeme, prehodnotenie výšky starých pohľadávok od nebankoviek .

 

Niektoré politické strany by považovali uvedené zaradenie súdnych exekútorov pod súdy za spiatočnícke  a teda, že tento systém sa neosvedčil v minulosti. Myslíte si že majú pravdu ?

Určite nie, pretože keby to tak fungovalo, tak predsa by  len potvrdili, že tu máme   kapitalistický systém, ktorý je spiatočnícky. Našim záujmom je, aby príjmy obyvateľov, vytvorením štátnych podnikov, boli tak vysoké, že boli by schopní bez vedenia exekúcii splácať svoje dlhy a pritom by im ostala značná časť príjmu na živobytie. Tak by sa zminimalizovali predaje nehnuteľností v rámci exekučného konania a ku zrážkam z dôchodku by vôbec nedochádzalo. Ďalšie plus by bolo, že pri nízkych pohľadávkach, by povinní nemuseli platiť vôbec odmenu súdneho exekútora.