Komuniké 

zo stretnutia ľavicových mimoparlamentných subjektov

Dňa 18. februára 2017 sa v centrále Komunistickej strany Slovenska v Bratislave uskutočnilo stretnutie ľavicových, antikapitalistických subjektov. Pozvanie komunistickej strany prijali predstavitelia troch strán a hnutí - Vzdor – strana práce, Úsvit a Front ľavicovej mládeže.
Cieľom stretnutia bolo prediskutovať možnosti spoločného postupu pri hľadaní východiska zo zložitej situácie v ktorej sa naša spoločnosť po dvadsiatichsiedmich rokoch od politického prevratu ocitla. Zvrátenosť súčasného zriadenia citeľne poškodzuje existenciu väčšiny občanov Slovenska a na politickej scéne nie je žiadny relevantný subjekt, ktorý by zastavil devastáciu krajiny a degradáciu poctivo pracujúceho človeka. Konštatovali, že Slovenská republika je v hlbokej politickej a spoločenskej kríze a že majú záujem reprezentovať slovenských voličov, preferujúcich skutočné ľavicové hodnoty.
Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe vytvorenia jednotného spoločného frontu zosobňujúceho historické hodnoty, ktorých korene sú hlboko v slovenskej zemi a na ktorých vyrástli mnohé generácie. 
Možnosti a potreby ďalšieho postupu budú predmetom rokovaní v zúčastnených politických subjektoch a následne bude prebiehať ďalšia séria spoločných stretnutí ich predstaviteľov.

V Bratislave, 18. februára 2017.

 

KSS hľadá spojencov medzi ľavicovými a vlasteneckými subjektami i osobnosťami

V Bratislave rokoval Ústredný výbor KSS        

 

            V sobotu 4.februára rokoval v Bratislave Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska. Jedným z dôležitých bodov straníckeho rokovania bola informácia o priebehu stretnutí a rozhovorov so zástupcami strán, ktorých programové body sú podobné alebo blízke programovým cieľom KSS. Stretnutia iniciovala KSS ešte v decembri minulého roku. Cieľom je vytvoriť spoločnú platformu, s politickými  programovými cieľmi založenými na ozajstných ľavicových a vlasteneckých hodnotách, ktoré budú v súlade so záujmami väčšiny občanov Slovenska.

            Prvé kolo stretnutí sa uskutočnilo s predstaviteľmi jedenástich subjektov. Vytvorilo predpoklady k poznaniu záujmu o spoluprácu s KSS i s ďalšími stranami v najbližšom období. Nasledujúce spoločné  rokovanie sa uskutoční ešte do konca mesiaca februára tohto roku.

            V nadväznosti na uvedený proces a v súlade s programovými zámermi strany bol prerokovaný a schválený plán práce na rok 2017. Okrem vnútrostraníckych akcii a opatrení je v ňom zahrnutý aj celý rad akcii na verejnosti, aj spolupráca so stranami v rámci komunistického a robotníckeho hnutia v Európe. 

            Ústredný výbor prerokoval a prijal opatrenia na realizáciu mediálnej politiky na ďalšie obdobie. Prerokoval a schválil aj nový ekonomický model hospodárenia KSS od roku 2018. 

 

V Bratislave 5. februára 2017

Ambíciou komunistov je spolupráca neparlamentnej ľavice a vlasteneckých síl!

Komunistická strana Slovenska, uvedomujúc si nevyhnutnosť zjednotenia a posilnenia relevantných, neparlamentných subjektov, ktoré stoja na hodnotách sociálnej spravodlivosti, mieru a vlastenectva, uskutočnila s nimi v uplynulom období viacero individuálnych rokovaní s ambíciou úzkej spolupráce a spoločného postupu. 
KSS konštatuje, že v slovenskej politike a predovšetkým v radoch slovenskej verejnosti, je priestor na presadenie sa takých politických prúdov, ktoré predstavujú serióznu a realistickú alternatívu ponovembrovému modelu spoločensko-politického vývoja. Základné hodnotové východiská, na ktorých by mala stáť budúca spolupráca, majú smerovať k posilneniu úlohy štátu v ekonomike a riadení spoločnosti k obnoveniu sociálneho charakteru štátu k účinnému zápasu s tými, čo rozkradli majetok spoločnosti budovaný po druhej svetovej vojne, ako aj k boju s korupciou a klientelizmom. Dôležitým pilierom spolupráce má byť aj presadzovanie politiky mieru a vzájomne výhodnej spolupráce medzi všetkými krajinami Európy i sveta. Odchod Slovenska z agresívneho paktu NATO a nekompromisné presadzovanie národno-štátnych záujmov SR v medzinárodných štruktúrach, má byť taktiež jednou zo zásadných priorít. 
Komunistická strana Slovenska v záujme vytvorenia spojenectva založeného na spomínaných hodnotách zvoláva do Bratislavy 18. februára 2017 spoločné stretnutie vybraných politických subjektov, za účelom hľadania spoločných programových prienikov a konkrétnych možností spoločného postupu.

V Bratislave 30. januára 2017

PhDr. Jozef Hrdlička 
Predseda ÚV KSS

Mgr. Michal Vojník
Predseda pracovnej komisie Predsedníctva ÚV KSS 
pre spoluprácu s inými politickými subjektami

 

Che Quevara

Svet sa zbláznil asi hára...

www.youtube.com/watch?v=SF7FMm0tUMU

Oslavy 1.mája 2016 :

 

Dá sa povedať, že oslavy 1.mája 2016 prebehli podľa očakávania. Dňa 30.04.2016 prebehla súťaž vo varení gulášu, ktorej sa zúčastnilo jedno trojčlenné družstvo KSS y Michaloviec. Ocenení primátorom MESTA Michalovce, bolo všetkých 11 súťažiacich družstiev.

1.mája prebehli na námestí oslavy k Medzinárodnému sviatku práce. Tohto sviatku sa v Michalovciach zúčastnili aj komunisti z okresu Michalovce a Sobrance. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku členovia SMER-u odignorovali vzstúpenie predstaviteľov KSS a po svojom prejave sa odobrali na parky a pivo, pričom vzyvali vštkých prítomných sediacich pred tribunov. Občania, ktorí neboli zo stranz SMER ostali a vypočuli si prejavy predsedov MO a OV KSS Michalovce. Plný prejav predsedu MO KSS Michalovce si môžete prečítať v plnom znení tu : 1.máj 2016.doc (35,5 kB)

Súťaž politických strán vo varení gulášu 30.4.2016
1.máj 2016 - Michalovce
 
Všetky obrázky si môžete prezrieť v : Fotogaléria

Vitajte na našom webe

Tieto stránky sú pravidelne  aktualizované a sú určené pre všetkých občanov Slovenskej republiky a všetkých členov a sympatizantov Komunistickej strany Slovenska, ktorí chcú byť pravdivo informovaní o diani v našej spoločnosti i vo svete.

Upozornenie pre návštevníkov :

Očakávame Vaše podnety a návrhy na :

magazinkssmi@gmail.com

telefonicky
Mob.: +421917120595
alebo
nás kontaktujte cez vyplnený formulár.

Vaše pripomienky neostanú nepovšimnuté.

Osobný kontakt na adrese OV KSS :

UTOROK, STREDA,
v čase od 10,00 - 12,00 hod.

V prípade nestránkových dní je možné si dojednať stretnutie cez telefonné číslo : +421917120595

 

Magazín KSS č.1 - Predstavenie - Sme proti vojne : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.2 - O mediálnej manipulácii : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.3 - Postoje KSS k reálnemu stavu spoločnosti : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.4 - O hlbokej kríze kapitalizmu : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.5 - Úžera a exekúcia je zločin : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.6 - Európa, raj pre imigrantov? : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.7 - K volebnému programu KSS : Magazín KSS

Magazín KSS č.8 - Mediálna politika KSS : Magazín KSS

Magazín KSS č.9 - Komentár k štrajku zdravotných sestier a učuteľov : Magazín KSS

Magazín KSS č.10 - Výzva k voľbám : Magazín KSS

Mimoriadne vydanie KSS - Predstavenie kandidáta : Magazín KSS

 

 

Kontaktujte nás

Štítky

Novinky

Stránky sú pravidelne aktualizované.

13.12.2016 15:00
Prijímame vaše podnety a návrhy. Klikni vľavo na KONTAKT.  

Webová prezentácia bola spustená

13.12.2016 15:00
Túto webovú prezentáciu sme spustili za účelom pravdivého objasnenia situácie občanom na Slovensku...